Loading...
کلمه ی مورد جستجو :
جستجو در :
محصولات / کودهای کامل PNP آلمان / کود مایع NEMO Potassium Carbo
کود مایع NEMO Potassium Carbo

کود مایع نیتروژن و پتاسیم باعث رفع سریع کمبود پتاسیم و نیتروژن  در گیاهان به دلیل فقدان یا عدم جذب آن به سبب عدم تعادل عناصر غذایی داخل خاک می شود. ازت موجود دراین کود باعث بهبود رشد رویشی می شود وپتاسیم آن دربهبود کیفیت،افزایش مقاومت به خشکی،شوری و آفات و بیماریها بسیارموثراست. کشت های متراکم وعدم استفاده ازعنصر پتاسیم طی سالیان گذشته وازطرفی کمبود آب آبیاری و کیفیت نا مناسب آب وخاک دراکثراراضی کشاورزی ازعواملی هستند که قابلیت استفاده این عنصر را برای گیاهان محدود کرده و خسارات جبران نا پذیری را برمیزان تولید و کیفیت محصولات وارد می کند.استفاده ازکودهای حاوی این عنصر باعث بهبود شرایط تغذیه ای گیاهان وافزایش کمی و کیفی محصولات می شود.
از مزیت¬های دیگر این محصول حضور کربوکسیلیک اسیدها می¬باشد که جزء اسیدهای آلی بوده که مانند کلات  EDTA عمل میکند با این تفاوت که بر خلاف عوامل کلات کننده مانند EDTA و... که پس از انتقال عنصر خارج میشوند، همراه عناصر جذب گیاه میشود و کمک به رشد محصول میکند.
آیتم های مرتبط

همکـــاران مــــا

خدمات کشاورزی دلتا
شرکت ZIEGLER
خدمات کشاورزی دلتا
شرکت PNP
خدمات کشاورزی دلتا
شرکت SOLO
خدمات کشاورزی دلتا
شرکت GRILLO
درباره ما
گروه کشاورزی دلتا ثبت شده با نام شرکت جلگه ناب رستاک به همت برادران مجیدی نژاد از سال 89 تاسیس گردید. این شرکت در زمینه واردات و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی فعالیت دارد.
ارتباط با ما
026-36710507
09122387502
agridelta@yahoo.com
ایران ، استان البرز ، شهر کرج